© Peer Consulting 2004

Datum: 2011-03-10-----------------------------------------------------------
 
"Hej igen"

Med anledning av Transportstyrelsens dåligt genomtänkta bestämmelser har vi lagt ner utbildningen för gott.

/Ordförande